Chất lượng

Chất lượng

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI: Luôn luôn phát triển mở rộng năng lực sản xuất và thị trường để đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI: "Chất lượng là yếu tố đầu tiên cho thành công của chúng tôi"

certified-haccp-min ISO_9001-2008-min BRC_logo-min